ŽÁDOST O VYPRACOVÁNÍ BIBLIOGRAFICKÉ REŠERŠE

Bibliografická rešerše je soupisem literatury k danému tématu v podobně bibliografických záznamů. Nejčastěji poskytuje podklady pro semestrální, ročníkové, bakalářské, diplomové, vědecké a další práce.

Cena rešerše je závislá na počtu nalezených záznamů, 3,- Kč za 1 nalezený záznam. Počet zánamů můžete omezit v kolonce Max. počet záznamů.

Cena za zadání rešerše činí 10,- Kč a bude Vám účtována při předání rešerše. Rešerši vyzvedněte ve studovně dospělého oddělení v hlavní budově knihovny Hasskova 2 v 1.patře.

O připravené rešerši budete informování na Vámi zvolený kontakt.

Pro objednání vyplňte následující formulář.

* povinné údaje

Městská knihovna v Třebíči, 2022

Jméno a příjmení * :
Číslo průkazu * :
Email *:
Telefon :
Datum požadovaného zpracování :
Téma rešerše ( popište co nejvýstižněji, případně je rozveďte v kolonce pro poznámku ) * :
Časové omezení ( př. knihy vydané po roce 2000 ) :
Jazykové omezení ( př. čeština, angličtina, němčina a další ) :
Geografické omezení ( př. pouze dokumenty, vztahující se k regionu Třebíč ) :
Druh excerpovaných dokumentů ( př. knihy, články z časopisů a novin, sborníky, elektronické zdroje nebo diplomové práce ) :
Max. počet záznamů :
Vaše vzkazy a poznámky :

Informace o nakládání s osobními údaji a ochraně osobních údajů v Městské knihovně v Třebiči naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů, příloha č.3 knihovního řádu Městské knihovny v Třebíči.