ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK

Pomocí tohoto formuláře můžete požádat o prodloužení Vašich výpůjček na konkrétním oddělení. Na e-mail nebo mobilní telefon Vám bude následně zaslána informace o době prodloužení výpůjček. Výpůjčky můžete prodlužovat i prostřednictvím Vašeho čtenářského konta.

Vyplňte, prosím, následující údaje:

* povinné údaje

Městská knihovna v Třebíči, 2022

Jméno a příjmení * :
Číslo průkazu* :
Email *:
Telefon :
Trvalé bydliště. Ulice a číslo popisné nebo evidenční:
Město a PSČ:
Oddělení, kde chcete výpůjčky prodloužit * :

Informace o nakládání s osobními údaji a ochraně osobních údajů v Městské knihovně v Třebiči naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů, příloha č.3 knihovního řádu Městské knihovny v Třebíči.