PŘEDREGISTRACE ČTENÁŘE

Pokud se chcete stát čtenářem knihovny, můžete nám předem pomocí tohoto formuláře odeslat údaje ke zpracování. Urychlíte tím celý proces registrace. Předregistrační formulář slouží pro osoby starší 15 let.

Vyplňte, prosím, následující údaje:

* povinné údaje

Městská knihovna v Třebíči, 2021

Jméno a příjmení * :
Datum narození * :
Trvalé bydliště. Ulice a číslo popisné nebo evidenční * :
Město a PSČ * :
Email :
Telefon :
Oddělení, kde dokončíte registraci a vyzvednete průkaz * :

Informace o nakládání s osobními údaji a ochraně osobních údajů v Městské knihovně v Třebiči naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů, příloha č.3 knihovního řádu Městské knihovny v Třebíči.