ŽÁDOST o objednání dokumentu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkujeme Vám na požádání výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR, příp. mezinárodní MVS. Tuto službu mohou využívat čtenáři registrovaní v Městské knihovně v Třebíči. Výpůjční lhůty a režim se řídí ustanoveními půjčující knihovny, zpravidla je výpůjční lhůta 1 měsíc. Objednat můžete buď celý dokument k zapůjčení nebo kopii části dokumentu.

Pro objednání vyplňte následující formulář.

* povinné údaje

Městská knihovna v Třebíči, 2022

Jméno a příjmení * :
Číslo průkazu * :
Email *:
Telefon :
Aktuální do :
Vytvoření objednávky na


ISBN, ISSN :
Autor * :
Název dokumentu (knihy, sborníku, periodika)* :
Nakladatel / vydavatel :
Místo vydání :
Rok vydání :
Objednávka v rozsahu:

Vaše vzkazy a poznámky :

Informace o nakládání s osobními údaji a ochraně osobních údajů v Městské knihovně v Třebiči naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů, příloha č.3 knihovního řádu Městské knihovny v Třebíči.